Blue Flower

Beagle Munkavizsga Szabályzat

 
 A beagle az FCI szabáyzata szerint a Champion cím eléréséhez
munkavizsgára kötelezett fajta. A MEOE szabályzata értelmében a Szépségchampionátushoz az elérhető összpontszám 2/3 -t teljesíteni kell.

A beagle nyúlhajtásra kitenyésztett angol kopófajta. Eredeti
funkciójára manapság már csak néhány országban használható.
Magyarország törvényei tiltják a kopózást.Így az örökletes tulajdonságai alapján más célokra használjuk. Azonban ezen tulajdonságok - mint a hanggal hajtás vagy a kiváló nyomkövető képesség - fennmaradása a fajta szempontjából alapvető.

A vizsga célja tehát a veleszületett hajlamoknak és a kutya képzettségének, így taníthatóságának vizsgálata. ez utóbbi a falkakopók esetében nem tartozik a fajták erősségei közé, de a feladatok egyszerűségét figyelembe véve mégsem megoldhatatlan probléma.

A munkavizsgán vagy versenyen csak FCI származási lappal rendelkező kutya vehet részt, életkortól függetlenül.
A vizsga szabályzata alapján verseny rendezhető, melyen beagle-n kivűl más falkakopók is indulhatnak.  

A vizsga részei:

  • vezetékre vétel
  • porázon vezethetőség
  • erdei cserkelés
  • elfektetés
  • vezeték munka mesterséges vércsapán
     


Vezetékre vétel:

A szabadon futkározó kutyát vezetője füttyel vagy hangjellel magához hívja. A kutyának örömmel kell vezetőjéhez mennie és hagyni, hogy a pórázt rácsatolja.

Pórázon vezethetőség

Nem lehet vizsgázni szorító vagy szöges nyakőrvvel. A kutya a vezető lába mellett halad. A bíró utasítására a vezető kopójával fordulatokat végez, melyeket mezőn és lábaserdőben is végrehajt. A lényeg, hogy szemléltesse kopója vezethetőségéz.
A kutya nem rángathatja, húzhatja a pórázt, nem vontathatja magát. Az erdőben olyan közel kell a fák mellett elhaladni, hogy a kutyának le kelljen maradnia vezetője mögött. A kutya nem akadthat fenn a porázzal a fán.

Erdei cserkelés

A feladatot lehetőleg cserkelőúton vagy nyiladékon végezzük. A vezető óvatosan halad, a kutyának láb mellett vagy a vezető mögött kell haladni úgy, hogy vezetőjét ne akadályozza. 20 lépés után a vezetőnek meg kell állnia, a kutyát egy kéz- vagy halk hangjellel le kell fektetni. Ezt követően a vezető 15 lépést továbbhalad, mialatt a kutya helyben marad. 15 lépés múlva a vezető a kutyát jellel magához hívja és együtt haladnak tovább.
Hiba, ha a kutya vezetőjétől eltávolodik, keresni kezd, nem marad nyugodtan helyben.

Elfektetés:

Elfektetés szabadon:

A vezető kutyáját elfekteti, majd kb 10 lépést továbbhalad és befordul az erdőbe. 2 perc elteltével kb. 1 perces időközzel egy segítő két lövést ad le, majd 2 perc elteltével a vezető visszamegy kutyájához. Ez idő alatt a kutyának csendben és nyugottan fekve kell maradnia. Ha a kutya felül, de helyét nem hagyja el, nem számít hibának. Hiba, ha a kutya nyugtalankodik, ugrál vagy nem marad csendben. Amennyiben helyét 5 m-nél messzebbre elhagyja, a feladat 0-ra értékelendő.
Amennyiben ezt a gyakorlatot a kutya rögzitett pórázon hajtja végre, az “Elfektetés rögzített vezetéken” feladatot teljesíti. Azonban a kutya ez esetben sem nyugtalankodhat, ugathat vagy ugrálhat, illetve tilos a vezeték rágása.

Vezetékmunka mesterséges vércsapán:

A vércsapákat lehetőleg aljnövényzettel fedett szálerdőben kell
fekteni. A csapa indulhat erdőn kivül növényzettel fedett területen, de a 2. töréstől feltétlenül erdőben legyen. A fektetéshez vadvér, ennek hiányáben marhavér használható. A vért spriccelni vagy tupfolni kell. A csapa hossza 600 m, 2 tompaszögű töréssel, a 2. és a 3. száron egy-egy sebággyal. A vércsapa készítéséhez kb. 2,5dl vér szükséges. A vércsapa elejét és végét táblával kell jelölni, végére őzet vagy vadbőrt kell helyezni, a csapafektetéshez használt vérrel megjelölve.
A kijelölésnél és a fektetésnél az egyik bírónak jelen kell lennie. A munka a fektetéstől számított 12-14 óra múlva kezdhető meg. A csapa kidolgozásakor a kutyát a vezetőn kívül két bíró kiséri. A vezetékmunkához min. 6 m hosszúságú vezeték használható, melyet csapakövetésnél teljes hosszában ki kell ereszteni. A munka során a vezető halk szavakkal bíztathatja kutyáját, csapakövetés közben megállíthatja, lefektetheti majd továbbindíthatja. Nem hiba, ha a kutya röviden letér a csapáról, de önmagát korrigálva visszatér és folytatja a munkát. Hiba viszont, ha a kutya nem érdeklődik a csapa iránt, idegen nyomra tér át, és vissza kell helyezni az eredetire, ha a vezető nem enegedi ki teljes hosszon a vezetéket, ha gyeplőzve irányítja a kutyát, vagy hátrafordulva a bíróknak kitett jeleket figyeli. A kutyát kétszer lehet ismételten a helyes csapára tenni (csapára tételnek az számít, ha azt a bíró rendeli el;ha a kutya a terepadottságokat figyelembe vételével kb. 40 méterre eltávolodott a csapától, és arra magától nem találna vissza. Ilyenkor a vért a bíró mutatja meg.) Ha a vezető észreveszi, hogy kutyája letért a csapáról és magától visszateszi, nem számít ismételt csapára tételnek, de a bizonytalankodást az értékelésnél figyelembe kell.
Minden kutyát külön csapán kell vizsgáztatni.
 

Feladat

é.sz.

oszt.

Legalacsonyabb pontszám

Max. pontszám

Vezetékre vétel

 

1

2

4

Porázon vezethetőség

2

2

4

8

Erdei cserkelés

2

2

4

8

Elfektetés rögzített szíjon

2

2

 

(8)

Elfektetés szabadon

4

1 1/2

 

16

Vércsapa munka

30

2

60

120

Elérhető összpontszám: 156
Minősítés:
         I. díj             120-156
         II. dij          108-119,5
         III.díj          98-107,5
A III. díjas munka esetén az elfektetés rögzített szíjon is végezhető.